fbpx Zarządzenie nr 88/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 października 2019 roku w sprawie określenia składu liczbowego rad dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Gdańskim do końca kadencji 2016-2020 | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 88/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 października 2019 roku w sprawie określenia składu liczbowego rad dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Gdańskim do końca kadencji 2016-2020 | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 88/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
2 października 2019 roku
w sprawie określenia składu liczbowego rad dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Gdańskim do końca kadencji 2016-2020

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
środa, 2 października 2019 roku

Na podstawie § 22 ust. 3 Ordynacji Wyborczej UG stanowiącej załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 1. Określa się skład liczbowy rad dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Gdańskim do końca kadencji 2016-2020:

 

Nazwa Rady

Liczba członków Rady

Liczba przedstawicieli poszczególnych grup w Radzie

Informacja dotycząca wyboru przedstawicieli poszczególnych grup w Radzie

 1. Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia

8

prof. tyt.
i dr hab.

6

Wyborów nie przeprowadza się

dr

1

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października  2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

doktoranci

1

Wybory przeprowadza się na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów

 1. Rada Naukowa Dyscypliny Historia

30

prof. tyt.
i dr hab.

27

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października  2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

dr

2

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października  2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

doktoranci

1

Wybory przeprowadza się na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów


 

 1. Rada Naukowa Dyscypliny Filozofia

12

prof. tyt.
i dr hab.

10

Wyborów nie przeprowadza się

dr

1

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października  2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

doktoranci

1

Wybory przeprowadza się na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów

 1. Rada Naukowa Dyscypliny Językoznawstwo

30

prof. tyt.
i dr hab.

27

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października  2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

dr

2

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października  2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

doktoranci

1

Wybory przeprowadza się na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów

 1. Rada Naukowa Dyscypliny Literaturoznawstwo

30

prof. tyt.
i dr hab.

27

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października  2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

dr

2

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października  2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

doktoranci

1

Wybory przeprowadza się na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów

 1. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o kulturze i religii

20

prof. tyt.
i dr hab.

18

Wyborów nie przeprowadza się

dr

1

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października  2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

doktoranci

1

Wybory przeprowadza się na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów


 

 1. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o sztuce

18

prof. tyt.
i dr hab.

16

Wyborów nie przeprowadza się

dr

1

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października  2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

doktoranci

1

Wybory przeprowadza się na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów

 1. Rada Naukowa Dyscypliny Matematyka

24

prof. tyt.
i dr hab.

21

Wyborów nie przeprowadza się

dr

2

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października  2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

doktoranci

1

Wybory przeprowadza się na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów

 1. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki fizyczne

26

prof. tyt.
i dr hab.

23

Wyborów nie przeprowadza się

dr

2

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października  2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

doktoranci

1

Wybory przeprowadza się na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów

 1. -

-

prof. tyt.
i dr hab.

-

-

dr

-

-

doktoranci

-

-


 1. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki biologiczne

30

prof. tyt.
i dr hab.

27

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października  2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

dr

2

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października  2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

doktoranci

1

Wybory przeprowadza się na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów

 1. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki chemiczne

30

prof. tyt.
i dr hab.

27

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października  2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

dr

2

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października  2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

doktoranci

1

Wybory przeprowadza się na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów

 1. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku

30

prof. tyt.
i dr hab.

27

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października  2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

dr

2

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października  2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

doktoranci

1

Wybory przeprowadza się na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów


 1. Rada Naukowa Dyscypliny Ekonomia i finanse

30

prof. tyt.
i dr hab.

27

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października  2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

dr

2

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października  2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

doktoranci

1

Wybory przeprowadza się na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów


 

 1. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości

30

prof. tyt.
i dr hab.

27

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października  2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

dr

2

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października  2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

doktoranci

1

Wybory przeprowadza się na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów

 1. Rada Naukowa Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

13

prof. tyt.
i dr hab.

11

Wyborów nie przeprowadza się

dr

1

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października  2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

doktoranci

1

Wybory przeprowadza się na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów

 1. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o polityce i administracji

18

prof. tyt.
i dr hab.

16

Wyborów nie przeprowadza się

dr

1

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października  2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

doktoranci

1

Wybory przeprowadza się na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów

 1. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki prawne

30

prof. tyt.
i dr hab.

27

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października  2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

dr

2

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października  2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

doktoranci

1

Wybory przeprowadza się na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów


 

 1. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki socjologiczne

10

prof. tyt.
i dr hab.

8

Wyborów nie przeprowadza się

dr

1

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października  2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

doktoranci

1

Wybory przeprowadza się na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów

 1. Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika

21

prof. tyt.
i dr hab.

19

Wyborów nie przeprowadza się

dr

1

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października  2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

doktoranci

1

Wybory przeprowadza się na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów

 1. Rada Naukowa Dyscypliny Psychologia

19

prof. tyt.
i dr hab.

17

Wyborów nie przeprowadza się

dr

1

Wybory przeprowadza UKW.

Kandydatów do Rady należy zgłaszać pisemnie do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej do 18 października  2019 roku (należy dołączyć zgodę na kandydowanie)

doktoranci

1

Wybory przeprowadza się na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów

 

 1. Użyte w trzeciej kolumnie tabeli z ust. 1 określenia oznaczają:
 1. prof. tyt. i dr hab. - nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, o których mowa w § 29 ust. 3 Statutu UG;
 2. dr - przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, o których mowa w § 29 ust. 5 Statutu UG;
 3. doktoranci – doktorantów, o których mowa w § 29 ust. 5 Statutu UG.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku2.07 MB
Microsoft Office document icon Zgoda kandydata33.5 KB
Plik Oświadczenie kandydata14.27 KB
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 10 kwietnia 2020 roku, 10:35
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Pauli
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny