fbpx Uchwała nr 145/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku zmieniająca uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 20/19 w sprawie utworzenia na Wydziale Oceanografii i Geografii studiów drugiego stopnia o profilu... | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 145/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku zmieniająca uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 20/19 w sprawie utworzenia na Wydziale Oceanografii i Geografii studiów drugiego stopnia o profilu... | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 145/19
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
26 września 2019 roku
zmieniająca uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 20/19 w sprawie utworzenia na Wydziale Oceanografii i Geografii studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 26 września 2019 roku

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.) w związku z art. 205 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) oraz § 37 ust. 1 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku (ze zm.) – uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

W uchwale nr 20/19 w sprawie utworzenia na Wydziale Oceanografii i Geografii studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS, zmienia się załącznik, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku231.55 KB
PDF icon Załącznik do uchwały Senatu 145/191.16 MB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 listopada 2019 roku, 8:56
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny