fbpx Uchwała nr 149/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie uzupełnienia Statutu Uniwersytetu Gdańskiego (Ordynacja Wyborcza UG) | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 149/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie uzupełnienia Statutu Uniwersytetu Gdańskiego (Ordynacja Wyborcza UG) | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 149/19
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
26 września 2019 roku
w sprawie uzupełnienia Statutu Uniwersytetu Gdańskiego (Ordynacja Wyborcza UG)

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
wtorek, 1 października 2019 roku

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 oraz art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz art. 227 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669 ze zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Statut Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku uzupełnia się o załącznik nr 2 – Ordynację wyborczą Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.

 

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 6 listopada 2019 roku, 9:11
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny