fbpx Zarządzenie nr 79/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 września 2019 roku zmieniające zarządzenie nr 6/R/19 Rektora UG w sprawie centralnego systemu ewidencji oraz archiwizacji efektów działalności naukowo-badawczej oraz dydaktycznej... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 79/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 września 2019 roku zmieniające zarządzenie nr 6/R/19 Rektora UG w sprawie centralnego systemu ewidencji oraz archiwizacji efektów działalności naukowo-badawczej oraz dydaktycznej... | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 79/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
10 września 2019 roku
zmieniające zarządzenie nr 6/R/19 Rektora UG w sprawie centralnego systemu ewidencji oraz archiwizacji efektów działalności naukowo-badawczej oraz dydaktycznej pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
wtorek, 10 września 2019 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668) oraz § 41 ust. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. ze zm. – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 6/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie centralnego systemu ewidencji oraz archiwizacji efektów działalności naukowo-badawczej oraz dydaktycznej pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu Gdańskiego wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Publikacje zalicza się do dorobku Uczelni, tylko wtedy gdy posiadają właściwą afiliację UG. Zasady afiliowania publikacji naukowych w UG określa załącznik nr 2a do niniejszego zarządzenia. Wzory prawidłowej afiliacji UG w języku polskim i angielskim znajdują się na stronie Bazy Wiedzy UG. W przypadku braku informacji o afiliacji w publikacji, autor składa oświadczenie, że publikacja jest afiliowana do UG poprzez formularz zgłoszeniowy lub wypełnienie pisemnego oświadczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.;

  1. Wprowadza się załącznik nr 2a „Zasady afiliowania publikacji naukowych w Uniwersytecie Gdańskim”.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego
 

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

 

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Zasady afiliowania publikacji naukowych w UG370.21 KB
PDF icon Kopia do wydruku53.3 KB
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 20 września 2019 roku, 9:26
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny