fbpx Zarządzenie nr 71/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie Zasad organizacji i rozliczania konferencji w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 71/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie Zasad organizacji i rozliczania konferencji w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 71/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
31 lipca 2019 roku
w sprawie Zasad organizacji i rozliczania konferencji w Uniwersytecie Gdańskim

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
wtorek, 1 października 2019 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668) oraz § 41 ust. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się „Zasady organizacji i rozliczania konferencji w Uniwersytecie Gdańskim” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Nadzór nad przestrzeganiem Zasad, o których mowa w § 1 sprawuje Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie 1 października 2019 roku.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 4 grudnia 2019 roku, 12:00
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny