fbpx Zarządzenie nr 7/K/19 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 lipca 2019 roku zmieniające zarządzenie nr 5/K/17 Kanclerza UG w sprawie korzystania z systemu kontroli wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 7/K/19 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 lipca 2019 roku zmieniające zarządzenie nr 5/K/17 Kanclerza UG w sprawie korzystania z systemu kontroli wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 7/K/19
Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
22 lipca 2019 roku
zmieniające zarządzenie nr 5/K/17 Kanclerza UG w sprawie korzystania z systemu kontroli wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 22 lipca 2019 roku

Na podstawie § 59 ust. 4 oraz § 142 ust. 2 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku (ze zm.) – zarządza się co następuje:

 

§ 1.

W zarządzenie nr 5/K/17 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 września 2017 roku w sprawie korzystania z systemu kontroli wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie załączniki nr 1 „Wniosek o wydanie identyfikatora uprawniającego do wjazdu na teren Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie” i nr 2 „Wniosek o nadanie uprawnień do wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie” – otrzymują brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kanclerz

Uniwersytetu Gdańskiego

dr Mirosław Czapiewski

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 23 lipca 2019 roku, 14:36
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny