fbpx Zarządzenie nr 60/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie utworzenia Międzywydziałowych Podyplomowych Studiów przygotowujących do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach „Ekonomia i finanse” oraz... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 60/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie utworzenia Międzywydziałowych Podyplomowych Studiów przygotowujących do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach „Ekonomia i finanse” oraz... | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 60/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
27 czerwca 2019 roku
w sprawie utworzenia Międzywydziałowych Podyplomowych Studiów przygotowujących do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach „Ekonomia i finanse” oraz „Nauki o zarządzaniu i jakości”

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 27 czerwca 2019 roku

Na podstawie § 41 ust. 2 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku (ze zm.) oraz § 4 Regulaminu Studiów Podyplomowych stanowiącego załącznik do uchwały nr 2/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 stycznia 2014 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Od roku akademickiego 2019/2020 tworzy się Międzywydziałowe Podyplomowe Studia przygotowujące do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach „Ekonomia i finanse” oraz „Nauki o zarządzaniu i jakości”.
  2. Studia będą prowadzone wspólnie przez Wydział Ekonomiczny i Wydział Zarządzania.

 

§ 2.

Opis efektów kształcenia oraz program kształcenia zawierający między innymi informację o:

  1. warunkach rekrutacji,
  2. sylwetce absolwenta,
  3. kadrze naukowej prowadzącej zajęcia,
  4. warunkach zaliczenia studiów podyplomowych,
  5. planie studiów podyplomowych,

stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
 

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Załącznik do Zarządzenia 60/R/195.3 MB
PDF icon Kopia do wydruku253.17 KB
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 1 lipca 2019 roku, 9:23
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny