fbpx Zarządzenie nr 53/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 17 czerwca 2019 roku zmieniające zarządzenie nr 23/R/19 Rektora UG w sprawie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 53/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
17 czerwca 2019 roku
zmieniające zarządzenie nr 23/R/19 Rektora UG w sprawie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia w Uniwersytecie Gdańskim

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 17 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz § 38 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1861 ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W § 2 zarządzenia nr 23/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia w Uniwersytecie Gdańskim dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej należy złożyć najpóźniej do dnia 31 maja roku akademickiego, na który kandydat ubiegał się o przyjęcie.”.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku209.94 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 20 września 2023 roku, 9:31
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny