fbpx Zarządzenie nr 41/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie nadania Statutu Niepublicznego Przedszkola Uniwersyteckiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 41/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
29 maja 2019 roku
w sprawie nadania Statutu Niepublicznego Przedszkola Uniwersyteckiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
środa, 29 maja 2019 roku

Na podstawie art. 88 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 996 ze zm.) oraz § 41 ust. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Nadaje się Statut  Niepublicznego Przedszkolu Uniwersyteckiemu utworzonemu zarządzeniem nr 33/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Nadzór nad realizacją postanowień Statutu Niepublicznego Przedszkola Uniwersyteckiego sprawuje Kanclerz.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

 

Załączniki

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 31 maja 2019 roku, 11:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny