fbpx Zarządzenie nr 39/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie nadania statutu Uniwersyteckiemu Liceum Ogólnokształcącemu im. Pawła Adamowicza w Gdańsku | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 39/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie nadania statutu Uniwersyteckiemu Liceum Ogólnokształcącemu im. Pawła Adamowicza w Gdańsku | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 39/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
28 maja 2019 roku
w sprawie nadania statutu Uniwersyteckiemu Liceum Ogólnokształcącemu im. Pawła Adamowicza w Gdańsku

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
sobota, 1 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt. 2 i art. 88 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 996 ze zm.) oraz § 41 ust. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.), w związku z uchwałą nr 6/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia Liceum Uniwersyteckiego w Gdańsku – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Nadaje się Liceum Uniwersyteckiemu im. Pawła Adamowicza w Gdańsku statut, określający zasady organizacji i działania Liceum, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r., z zastrzeżeniem, że Liceum, o którym mowa w § 1, pozostaje jednostką w organizacji do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku209.65 KB
PDF icon Statut Liceum Uniwersyteckiego770.17 KB
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 6 sierpnia 2019 roku, 12:10
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Pauli
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny