fbpx Uchwała nr 68/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 maja 2019 roku zmieniająca uchwałę nr 57/19 Senatu UG w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2019/2020 | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 68/19
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
23 maja 2019 roku
zmieniająca uchwałę nr 57/19 Senatu UG w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2019/2020

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
czwartek, 23 maja 2019 roku

Na podstawie art. 200 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) ‒ uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr 57/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2019/2020 załącznik nr 1 (Limity przyjęć do szkół doktorskich oraz terminy rekrutacji), załącznik nr 2 (Szczegółowe zasady rekrutacji do poszczególnych szkół doktorskich) oraz załącznik nr 3 (Wykaz dokumentów wymaganych w rekrutacji) otrzymują brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

 

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 16 grudnia 2022 roku, 13:15
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny