fbpx Uchwała nr 59/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania utworzenia Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 59/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania utworzenia Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 59/19
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
25 kwietnia 2019 roku
w sprawie pozytywnego zaopiniowania utworzenia Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 25 kwietnia 2019 roku

Na podstawie § 17 ust. 7 w zw. z § 37 ust. 1 pkt 15 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Senat Uniwersytetu Gdańskiego pozytywnie opiniuje utworzenie Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz projekt umowy o utworzeniu i prowadzeniu tej szkoły w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

profesor nadzwyczajny

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku191.75 KB
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 7 maja 2019 roku, 10:10
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny