fbpx Uchwała nr 52/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunku Teatrologia prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku... | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 52/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunku Teatrologia prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku... | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 52/19
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
25 kwietnia 2019 roku
w sprawie przyporządkowania kierunku Teatrologia prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 25 kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) w związku z art. 214 ust. 1 i art. 268 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669) oraz § 37 ust. 1 pkt 15 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku (ze zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Kierunek Teatrologia przyporządkowuje się do dyscyplin naukowych: nauki o sztuce oraz literaturoznawstwo, przy czym jako dyscyplinę wiodącą wskazuje się nauki o sztuce .
  2. Ustala się program studiów dla kierunku Teatrologia na poziomie studiów drugiego stopnia dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
  3. Program studiów, o którym mowa w ust. 2, wraz ze wskazaniem procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z tym programem są uzyskiwane na tym kierunku studiów efekty uczenia się, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

profesor nadzwyczajny

 

 

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Załącznik do uchwały Senatu 52/191.52 MB
PDF icon Kopia do wydruku275.75 KB
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 7 maja 2019 roku, 10:33
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny