fbpx Uchwała nr 48/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunku Fizyka prowadzonego przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na... | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 48/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunku Fizyka prowadzonego przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na... | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 48/19
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
25 kwietnia 2019 roku
w sprawie przyporządkowania kierunku Fizyka prowadzonego przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 25 kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) w związku z art. 214 ust. 1 i art. 268 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669) oraz § 37 ust. 1 pkt 15 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku (ze zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Kierunek Fizyka przyporządkowuje się do dyscypliny naukowej nauki fizyczne, do której zgodnie z programem studiów przyporządkowano efekty uczenia się.
  2. Ustala się program studiów dla kierunku Fizyka na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
  3. Program studiów, o którym mowa w ust. 2, wraz ze wskazaniem dyscypliny, do której odnoszą się efekty uczenia się dla kierunku Fizyka, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

profesor nadzwyczajny

 

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Załącznik do uchwały Senatu 48/192.28 MB
PDF icon Kopia do wydruku267.78 KB
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 7 maja 2019 roku, 10:44
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny