fbpx Uchwała nr 33/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunku Pedagogika specjalna prowadzonego przez Wydział Nauk Społecznych do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym... | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 33/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunku Pedagogika specjalna prowadzonego przez Wydział Nauk Społecznych do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym... | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 33/19
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
25 kwietnia 2019 roku
w sprawie przyporządkowania kierunku Pedagogika specjalna prowadzonego przez Wydział Nauk Społecznych do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 25 kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) w związku z art. 214 ust. 1 i art. 268 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669) oraz § 37 ust. 1 pkt 15 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku (ze zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Kierunek Pedagogika specjalna przyporządkowuje się do dyscyplin naukowych: pedagogika, psychologia, nauki socjologiczne oraz filozofia, przy czym jako dyscyplinę wiodącą wskazuje się pedagogikę.
  2. Ustala się program studiów dla kierunku Pedagogika na poziomie studiów drugiego stopnia dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
  3. Program studiów, o którym mowa w ust. 2, wraz ze wskazaniem procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z tym programem są uzyskiwane na tym kierunku studiów efekty uczenia się, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

profesor nadzwyczajny

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Załącznik do uchwały Senatu 33/192.2 MB
PDF icon Kopia do wydruku286.44 KB
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 7 maja 2019 roku, 11:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny