fbpx Uchwała nr 23/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunku Filozofia prowadzonego przez Wydział Nauk Społecznych do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do... | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 23/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunku Filozofia prowadzonego przez Wydział Nauk Społecznych do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do... | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 23/19
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
28 marca 2019 roku
w sprawie przyporządkowania kierunku Filozofia prowadzonego przez Wydział Nauk Społecznych do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 28 marca 2019 roku

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) w związku z art. 214 ust. 1 i art. 268 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669) oraz § 37 ust. 1 pkt 15 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku (ze zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Kierunek Filozofia, prowadzony przez Wydział Nauk Społecznych, przyporządkowuje się do dyscypliny naukowej filozofii, do której zgodnie z programem studiów przyporządkowano efekty uczenia się.
  2. Ustala się program studiów dla kierunku Filozofia na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
  3. Program, o którym mowa w ust. 2 wraz z wskazaniem dyscypliny, do której odnoszą się efekty uczenia się dla kierunku Filozofia, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

z upoważnienia

Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

Prorektor ds. Nauki

i Współpracy z Zagranicą

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

 

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku268.27 KB
PDF icon Załącznik do uchwały Senatu 23/191.83 MB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 17 kwietnia 2019 roku, 15:08
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny