fbpx Uchwała nr 21/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunku Praca socjalna prowadzonego przez Wydział Nauk Społecznych do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku... | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 21/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunku Praca socjalna prowadzonego przez Wydział Nauk Społecznych do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku... | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 21/19
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
28 marca 2019 roku
w sprawie przyporządkowania kierunku Praca socjalna prowadzonego przez Wydział Nauk Społecznych do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 28 marca 2019 roku

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) w związku z art. 214 ust. 1 i art. 268 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669) oraz § 37 ust. 1 pkt 15 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku (ze zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Kierunek Praca socjalna przyporządkowuje się do dyscyplin naukowych: pedagogika, nauki o polityce i administracji, psychologia, nauki prawne, nauki socjologiczne, filozofia, przy czym jako dyscyplinę wiodącą wskazuje się pedagogikę.
  2. Ustala się program studiów dla kierunku Praca socjalna na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
  3. Program studiów, o którym mowa w ust. 2, wraz ze wskazaniem procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z tym programem są uzyskiwane na tym kierunku studiów efekty uczenia się, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

z upoważnienia

Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

Prorektor ds. Nauki

i Współpracy z Zagranicą

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

 

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku280.44 KB
PDF icon Załącznik do uchwały Senatu 21/192.59 MB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 17 kwietnia 2019 roku, 14:57
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny