fbpx Zarządzenie nr 20/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia Księgi znaku z okazji obchodów 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 20/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia Księgi znaku z okazji obchodów 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 20/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
5 marca 2019 roku
w sprawie wprowadzenia Księgi znaku z okazji obchodów 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
wtorek, 5 marca 2019 roku

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668) oraz § 41 ust. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.), w związku z uchwałą  nr 7/19 Senatu UG z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie obchodów 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Wprowadza się Księgę znaku z okazji obchodów 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Znak, określony w Księdze należy stosować na wszystkich materiałach związanych z uroczystymi obchodami 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

profesor nadzwyczajny

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 17 kwietnia 2019 roku, 14:07
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny