fbpx Zarządzenie nr 5/K/18 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 sierpnia 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 11/K/15 Kanclerza UG w sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 5/K/18 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 sierpnia 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 11/K/15 Kanclerza UG w sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 5/K/18
Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
22 sierpnia 2018 roku
zmieniające zarządzenie nr 11/K/15 Kanclerza UG w sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący

 

Na podstawie § 59 ust. 4 oraz § 142 ust. 2 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 6 czerwca 2006 roku (ze zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 11/K/15 Kanclerza UG z dnia 3 września 2015 roku w sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego załączniki nr 2 (wniosek
o przyznanie miejsca), nr 3 (wniosek o przyznanie pokoju) , nr 4 (wniosek o zmianę miejsca) i nr 5 (wniosek o przyznanie miejsca/pokoju w wakacje) otrzymują brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kanclerz Uniwersytetu Gdańskiego
dr Mirosław Czapiewski

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz