fbpx Zarządzenie nr 24/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 lutego 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 25/R/17 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie Regulaminu zarządzania projektami rozwojowymi w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 24/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 lutego 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 25/R/17 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie Regulaminu zarządzania projektami rozwojowymi w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 24/R/18
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
23 lutego 2018 roku
zmieniające zarządzenie nr 25/R/17 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie Regulaminu zarządzania projektami rozwojowymi w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2183 ze zm.) oraz § 41 ust. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 25/R/17 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie Regulaminu zarządzania projektami rozwojowymi w Uniwersytecie Gdańskim (ze. zm.) załącznik nr 6 do Instrukcji dotyczącej wnioskowania i realizacji projektów rozwojowych w Uniwersytecie Gdańskim „Upoważnienie do kierowania Projektem” – otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

  

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

Załączniki

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz