fbpx Zarządzenie nr 2/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu zarządzania projektami rozwojowymi w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 2/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu zarządzania projektami rozwojowymi w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 2/R/18
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
8 stycznia 2018 roku
w sprawie zmiany Regulaminu zarządzania projektami rozwojowymi w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183) oraz § 41 ust. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 25/R/17 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie Regulaminu zarządzania projektami rozwojowymi w Uniwersytecie Gdańskim wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 zarządzenia otrzymuje brzmienie:

„Regulamin zarządzania projektami w Uniwersytecie Gdańskim dotyczy Projektów przygotowywanych przez pracowników UG oraz osób niebędących pracownikami, które posiadają promesę zatrudnienia w projekcie po otrzymaniu dofinansowania lub dokument równoważny oraz akceptację kierownika jednostki, w której Projekt będzie realizowany”. 

2) § 2. ust. 1 Regulaminu zarządzania projektami rozwojowymi w Uniwersytecie Gdańskim otrzymuje brzmienie:

„Z inicjatywą projektową może wystąpić każdy pracownik UG lub osoba niebędąca pracownikiem, która posiada promesę zatrudnienia w Projekcie po otrzymaniu dofinansowania lub dokument równoważny oraz akceptację kierownika jednostki, w której Projekt będzie realizowany, zwany dalej „Kierownikiem Projektu” lub „Kierownikiem”.”.

  

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku165.92 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz