fbpx Uchwała nr 57/17 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 września 2017 roku zmieniająca uchwałę nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone... | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 57/17
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
28 września 2017 roku
zmieniająca uchwałę nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 99 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.) oraz § 120 ust. 1 w zw. z ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat (ze zm.) ustala się brzmienie załącznika nr 7, jak w załączniku do niniejszej uchwały oraz wprowadza się załącznik nr 7a stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 roku.

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz