fbpx Zarządzenie nr 91/R/17 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 6 września 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu zarządzania projektami rozwojowymi w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 91/R/17 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 6 września 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu zarządzania projektami rozwojowymi w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 91/R/17
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
6 września 2017 roku
w sprawie zmiany Regulaminu zarządzania projektami rozwojowymi w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842 ze zm.) oraz § 41 ust. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 25/R/17 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie Regulaminu zarządzania projektami rozwojowymi w Uniwersytecie Gdańskim załącznik nr 10 do Instrukcji dotyczącej wnioskowania i realizacji projektów rozwojowych w Uniwersytecie Gdańskim, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz