fbpx Zarządzenie nr 77/R/17 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 lipca 2017 roku zmieniające zarządzenie nr 86/R/15 Rektora UG w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 77/R/17 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 lipca 2017 roku zmieniające zarządzenie nr 86/R/15 Rektora UG w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 77/R/17
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
31 lipca 2017 roku
zmieniające zarządzenie nr 86/R/15 Rektora UG w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 186 ust. 1 w zw. z art. 199 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 86/R/15 z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim załącznik nr 5 „Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2017 roku.

 

z upoważnienia Rektora

Uniwersytetu Gdańskiego

Prorektor ds. Kształcenia

dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz