fbpx Zarządzenie nr 42/R/17 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Gdańskim Regulaminu podróży służbowych odbywanych na obszarze kraju | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 42/R/17
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
27 kwietnia 2017 roku
w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Gdańskim Regulaminu podróży służbowych odbywanych na obszarze kraju

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 66 ust. 2, w związku z art. 34a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.) oraz § 41 ust. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2008 roku (ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce strefy budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju (Dz. U. z 2013 r., poz. 167), zarządza się co następuje:

 

§ 1.

W Uniwersytecie Gdańskim wprowadza się Regulamin podróży służbowych odbywanych na obszarze kraju stanowiący załącznikdo niniejszego zarządzenia

 

§ 2.

Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 22/R/99 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 października 1999 roku w sprawie podróży służbowych.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz