fbpx Zarządzenie nr 41/R/16 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie powołania Rady Programowej Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 41/R/16
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
25 maja 2016 roku
w sprawie powołania Rady Programowej Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie § 41 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego (t.j. załącznik nr 1 do uchwały nr 49/15 Senatu UG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego) oraz § 3 Regulaminu Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu UG nr 93/11 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego, zarządza się co następuje:

 

§ 1.

Powołuje się Radę Programową Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego na czas od 1 maja 2016 roku do 30 kwietnia 2021 roku w następującym składzie:

1)      prof. dr hab. Jolanta Gliniecka – Przewodnicząca Rady – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,

2)      prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic– Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

3)      prof. UG, dr hab. Jerzy Gwizdała – Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego,

4)      prof. dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,

5)      Assoc. Prof. JUDr. Petr Mrkyvka, Ph.D – Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie,

6)      Luiza Budner-Iwanicka –  Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

 

 

§ 2.

Na Kierownika Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego na czas od 1 maja 2016 roku do 30 kwietnia 2021 roku powołuje się dra Tomasza Sowińskiego z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 maja 2016 roku.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku189.67 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz