fbpx Uchwała nr 93/11 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 93/11
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
24 listopada 2011 roku
w sprawie utworzenia Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Powiązane hasła: 

Na podstawie § 16 ust. 8 oraz § 22 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego uchwala się, co następuje:

 

§ 1

  1. Senat pozytywnie opiniuje utworzenie Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego, będące ogólnouniwersytecką jednostką pozawydziałową Uniwersytetu Gdańskiego.
  2. Senat zatwierdza Regulamin Centrum stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 10:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Import Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz