fbpx Zarządzenie nr 106/R/15 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie ujednoliconego tekstu uchwały nr 64/14 w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 106/R/15
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
6 listopada 2015 roku
w sprawie ujednoliconego tekstu uchwały nr 64/14 w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie § 5 ust. 8 Zasad opracowywania i wydawania wewnętrznych aktów normatywnych w Uniwersytecie Gdańskim, stanowiących załącznik do zarządzenia nr 5/R/11 Rektora UG z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie zasad opracowywania i wydawania wewnętrznych aktów normatywnych w Uniwersytecie Gdańskim:

 

 

§ 1.

Ogłasza się w załączniku do niniejszego zarządzenia ujednolicony tekst uchwały nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 września 2014 roku w  sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 70/14 z dnia 30 października 2014 r., nr 18/15 z dnia 26 marca 2015 r., nr 29/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r., nr 51/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Uchwała Senatu UG nr 64/14 z dnia 25 września 2014 roku - Tekst ujednolicony z dnia 6 listopada 2015 roku124.01 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 10: Aneks do umowy o warunkach odpłatności za kształcenie na studiach oraz za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański44 KB
Plik Załącznik 1: UMOWA o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla studentów studiów stacjonarnych32.97 KB
Plik Załącznik nr 2: UMOWA o warunkach odpłatności za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla studentów studiów niestacjonarnych32.4 KB
Plik Załącznik nr 3: UMOWA o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla doktorantów stacjonarnych studiów doktoranckich26.96 KB
Plik Załącznik nr 4: UMOWA o warunkach odpłatności za kształcenie na niestacjonarnych studiach doktoranckich oraz za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla doktorantów niestacjonarnych studiów doktoranckich28.66 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 5: UMOWA o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla słuchaczy studiów podyplomowych wnoszących opłatę w systemie ratalnym59.5 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 6: UMOWA o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla słuchaczy studiów podyplomowych wnoszących opłatę w systemie całościowym rocznym lub semestralnym64.5 KB
Plik Załącznik nr 7: Aneks do umowy o warunkach odpłatności za kształcenie na studiach oraz za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański16.59 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 8: Oświadczenie o wyborze formy opłaty39.5 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 9: UMOWA o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański związane z prowadzeniem kursów dokształcających lub szkoleń66.5 KB
PDF icon English: Annex 1-10.: 6 CONTRACT regarding conditions for payment for educational services rendered by the University of Gdańsk to Participants of postgraduate (non-degree) studies who pay fees in full, annually, or by semester115.23 KB
PDF icon English: Annex 1-10.: 7 Annex to the contract conditions for payment for university courses of study and educational services rendered by the University of Gdańsk174.54 KB
PDF icon English: Annex 1-10.: 8 Declaration of choice of payment plan90.9 KB
PDF icon English: Annex 1-10.: 10 Annex to the contract regarding conditions for payment for university courses of study and educational services rendered by the University of Gdańsk183.11 KB
PDF icon English: Annex 1-10.: 9 CONTRACT regarding conditions for payment for educational services rendered by the University of Gdańsk relating to the conduct of training courses108.39 KB
PDF icon English: Annex 1-10.: 1 CONTRACT regarding conditions for payment for educational services provided by the University of Gdańsk for students of full-time studies272.25 KB
PDF icon English: Annex 1-10.: 2 CONTRACT regarding conditions for payment for university courses of study and educational services provided by the University of Gdańsk for students of extramural studies275.07 KB
PDF icon English: Annex 1-10.: 3 CONTRACT regarding conditions for payment for educational services rendered by the University of Gdańsk to doctoral students in full-time doctoral courses of study260.76 KB
PDF icon English: Annex 1-10.: 4 CONTRACT regarding conditions for payment for extramural university courses of doctoral study and educational services rendered by the University of Gdańsk to doctoral students of extramural doctoral studies266.25 KB
PDF icon English: Annex 1-10.: 5 CONTRACT regarding conditions for payment for educational services rendered by the University of Gdańsk to Participants of postgraduate (non-degree) studies who pay fees in installments113.16 KB
PDF icon Kopia do wydruku81 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz