fbpx Zarządzenie nr 64/R/15 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 40/R/11 Rektora UG w sprawie wniosków o dokonanie zmian w strukturze organizacyjnej jednostek dydaktyczno-naukowych Uniwersytetu... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 64/R/15
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
11 czerwca 2015 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 40/R/11 Rektora UG w sprawie wniosków o dokonanie zmian w strukturze organizacyjnej jednostek dydaktyczno-naukowych Uniwersytetu Gdańskiego

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie § 40 ust. 1 oraz §§ 16 i 140 Statutu UG zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W zarządzeniu nr 40/R/11 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie wniosków o dokonanie zmian w strukturze organizacyjnej jednostek dydaktyczno-naukowych Uniwersytetu Gdańskiego dodaje się w § 1 pkt. 3 w brzmieniu: „Nie mogą występować w strukturze organizacyjnej Uczelni dwie lub więcej jednostki o tej samej nazwie.”.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 8 września 2021 roku, 10:35
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz