fbpx Zarządzenie nr 40/R/11 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie wniosków o dokonanie zmian w strukturze organizacyjnej jednostek dydaktyczno-naukowych Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 40/R/11
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
16 maja 2011 roku
w sprawie wniosków o dokonanie zmian w strukturze organizacyjnej jednostek dydaktyczno-naukowych Uniwersytetu Gdańskiego

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Powiązane hasła: 

Na podstawie § 40 ust. 1 oraz §§ 16 i 140 Statutu UG zarządza  się, co następuje:

 

§ 1

  1. Zmiany w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego winny dokonywać się przy zachowaniu obowiązującej dyscypliny finansowej.
  2. Wnioski o utworzenie, przekształcenie i likwidację dydaktyczno-naukowych jednostek organizacyjnych opiniuje Komisja Organizacji Rozwoju oraz Komisja Budżetu i Finansów.

 

§ 2

Wprowadza się wzory wniosków o dokonanie zmian w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego

  1. wzór wniosku o utworzenie jednostki organizacyjnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  2. wzór wniosku o przekształcenie jednostki organizacyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
  3. wzór wniosku o likwidację jednostki organizacyjnej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 8 września 2021 roku, 10:35
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz