fbpx Uchwała nr 68/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 października 2014 roku w sprawie Instytutu Konfucjusza Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 68/14
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
30 października 2014 roku
w sprawie Instytutu Konfucjusza Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie § 16 ust. 2 i 7 oraz § 30 Statutu UG uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 1. Realizując porozumienie z Centralą Instytutów Konfucjusza (Confucius Institute Headquarters of China), Senat Uniwersytetu Gdańskiego tworzy Instytut Konfucjusza Uniwersytetu Gdańskiego, jako międzyuczelnianą jednostkę organizacyjną prowadzoną wspólnie z Chińskim Uniwersytetem Nauk Politycznych Młodzieży Chińskiej (China Youth Univeristy of Political Studies).
 2. Głównym celem Instytutu jest propagowanie języka i kultury chińskiej poprzez ofertę dydaktyczną, prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników, organizację kursów językowych oraz imprez kulturalnych
 3. Instytut funkcjonuje w strukturze Uniwersytetu Gdańskiego na podstawie:
  1. Porozumienia z dnia 18 września 2014 roku zawartego pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Centralą Instytutów Konfucjusza (Hanban) o wspólnym utworzeniu Instytutu Konfucjusza,
  2. Porozumienia z dnia 23 września 2014 roku zawartego z Uniwersytetem Nauk Politycznych Młodzieży Chińskiej

   oraz w oparciu o odpowiednie wspólne decyzje Chińskiego Uniwersytetu Nauk Politycznych Młodzieży Chińskiej i Uniwersytetu Gdańskiego.
 4. Instytut, jako jednostka organizacyjna działająca w Uniwersytecie Gdańskim podlega Prorektorowi ds. Studenckich.
 5. Regulamin Instytutu, zatwierdzony na mocy niniejszej uchwały, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 10:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Import Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz