fbpx Zarządzenie nr 98/R/14 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 października 2014 roku w sprawie wzoru opisu przedmiotu (sylabusa) obowiązującego w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 98/R/14 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 października 2014 roku w sprawie wzoru opisu przedmiotu (sylabusa) obowiązującego w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 98/R/14
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
23 października 2014 roku
w sprawie wzoru opisu przedmiotu (sylabusa) obowiązującego w Uniwersytecie Gdańskim

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Dostęp do treści tylko z komputerów z sieci UG.
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 8 maja 2019 roku, 12:20
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz