fbpx Zarządzenie nr 86/R/14 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 19 września 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Rektora UG nr 17/R/14 w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. Krajowych Projektów Naukowych | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 86/R/14
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
19 września 2014 roku
w sprawie zmiany zarządzenia Rektora UG nr 17/R/14 w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. Krajowych Projektów Naukowych

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie § 40 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W skład Komitetu Sterującego ds. Krajowych Projektów Naukowych powołanego
zarządzeniem nr 17/R/14 Rektora UG z dnia 27 lutego 2014 roku, powołuje się prof. dr hab. Krzysztofa Bielawskiego - Dyrektora Centrum Transferu Technologii.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku29.86 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 stycznia 2021 roku, 11:20
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz