fbpx Uchwała nr 29/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 31/12 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 29/14
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
27 marca 2014 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 31/12 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 196 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 ze zm.), uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Podstawa prawna uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 kwietnia 2012 roku otrzymuje następujące brzmienie: „Na podstawie art. 196 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 ze zm.), w związku z: ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. nr 196 z 2011 r., poz. 1169) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1581) oraz na podstawie § 36 ust. 1 pkt 6) Statutu UG, uchwala się, co następuje:”.

 

§ 2

W załączniku do uchwały nr 31/12 Senatu UG z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 2 ust. 4 po słowach „ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.” wprowadza się następujące brzmienie: „(Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.)”.
  2. § 10 ust. 1 po słowach „ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym” wprowadza się następujące brzmienie: „(Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.)”.
  3. § 17 ust. 2 po słowach „ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym” wprowadza się następujące brzmienie: „(Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.)”.
  4. § 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Studia doktoranckie tworzy Rektor na wniosek rady jednostki organizacyjnej.”

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku60.72 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:51
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz