fbpx Uchwała nr 100/12 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 40/07 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego UG | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 100/12 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 40/07 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego UG | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 100/12
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
28 czerwca 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 40/07 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego UG

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie § 36 ust. 1 pkt 13) w związku z § 40 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego uchwala się co następuje:

 

§ 1

W Kodeksie Etyki Nauczyciela Akademickiego stanowiącym załącznik do uchwały nr 40/07 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego § 57 otrzymuje brzmienie:

„Rzecznika Dyscyplinarnego do spraw postępowania etycznego Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Gdańskiego, zwanego dalej Rzecznikiem, powołuje Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, po zasięgnięciu opinii Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, spośród osób z tytułem profesora zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego.”.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku66.95 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz