fbpx Zarządzenie nr 45/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie powołania Komisji ds. opracowania nowelizacji Instrukcji Kancelaryjnej Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 45/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie powołania Komisji ds. opracowania nowelizacji Instrukcji Kancelaryjnej Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 45/R/10
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
31 maja 2010 roku
w sprawie powołania Komisji ds. opracowania nowelizacji Instrukcji Kancelaryjnej Uniwersytetu Gdańskiego

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie § 40 ust. 2 pkt 1) Statutu Uniwersytetu Gdańskiego zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję ds. opracowania nowelizacji Instrukcji Kancelaryjnej Uniwersytetu Gdańskiego w składzie:
- mgr Krzysztof Gołąb, Kierownik Działu Pracowniczych Spraw Socjalno-Bytowych (Przewodniczący Komisji),
- mgr Anna Błońska, Kierownik Biura Kanclerza,
- Renata Hetmańska, Samodzielny referent,
- mgr Hanna Jaszkowska, Kierownik Archiwum,
- Bogusława Konopacka, Specjalista ds. administracji,
- mgr Magdalena Nieczuja-Goniszewska, Kierownik Biura Rektora,
- mgr Zbigniew Ruszczyk, Dyrektor Ośrodka Informatycznego,
- mgr Grażyna Tałanda, Z-ca Kierownika Działu Administracji i Transportu,
- mgr Sebastian Wołejko, Specjalista ds. prawnych

§ 2

  1. Nadzór nad pracami Komisji sprawuje mgr Ryszard Stasiak, Zastępca Kanclerza ds. Administracyjnych.
  2. Komisja opracuje aneks do Instrukcji Kancelaryjnej Uniwersytetu Gdańskiego (Zarządzenie Dyrektora Administracyjnego UG nr 8/D/99 z dnia 20 sierpnia 1999 roku) do dnia 30 czerwca 2010 roku oraz nowelizację Instrukcji Kancelaryjnej Uniwersytetu Gdańskiego do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku79.39 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 10:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Import Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz