fbpx Zarządzenie nr 31/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia Centrum GIS (Geograficznych Systemów Informacyjnych) na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 31/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia Centrum GIS (Geograficznych Systemów Informacyjnych) na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 31/R/10
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
29 kwietnia 2010 roku
w sprawie utworzenia Centrum GIS (Geograficznych Systemów Informacyjnych) na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Powiązane hasła: 

Na podstawie § 16 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego zarządza się, co następuje:

§ 1

Na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego tworzy się Centrum GIS (Geograficznych Systemów Informacyjnych).

§ 2

Regulamin Centrum stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Załącznik - Regulamin Centrum GIS Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 10:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Import Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz