fbpx Zarządzenie nr 30/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wewnętrznej służby porządkowej Uniwersytetu Gdańskiego „Straż Uniwersytecka” | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 30/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wewnętrznej służby porządkowej Uniwersytetu Gdańskiego „Straż Uniwersytecka” | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 30/R/10
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
28 kwietnia 2010 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wewnętrznej służby porządkowej Uniwersytetu Gdańskiego „Straż Uniwersytecka”

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie § 40 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego zarządza się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany § 24 ust. 2 Regulaminu wewnętrznej służby porządkowej Uniwersytetu Gdańskiego „Straż Uniwersytecka” z dnia 1 lutego 2007 roku wprowadzonego Zarządzeniem nr 8/R/07 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nadając mu następujące brzmienie:
„Czas pracy strażnika nie może przekraczać 12 godzin na dobę, średnio 40 godzin tygodniowo w miesięcznym okresie rozliczeniowym. Dla pracowników tych ustala się maksymalną liczbę 300 godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym. Szczegółowy rozkład czasu pracy strażników, określa Szef Straży w bieżących harmonogramach pracy i podaje do wiadomości pracowników za pisemnym potwierdzeniem nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem każdego miesiąca.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku67.19 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:51
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz