fbpx Uchwała nr 65/06 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 16 listopada 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Senatu UG nr 50/06 z dnia 28 września 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych,... | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 65/06
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
16 listopada 2006 roku
w sprawie zmiany uchwały Senatu UG nr 50/06 z dnia 28 września 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych

Status aktu: obowiązujący

§ 1

W uchwale Senatu UG nr 50/06 z dnia 28 września 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych, wprowadza się następujące zmiany:

1) Podstawa prawna ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
„Na podstawie artykułu 42 ust. 2 ustawy z ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób (Dz. U. Nr 190, poz. 1405) uchwala się, co następuje:”.

2) Paragraf 6 ust. 3 ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„3. W przypadku, gdy osoba jest kierowana na okres przekraczający miesiąc, lecz nie dłuższy niż 3 lata, okres pierwszego miesiąca urlopu szkoleniowego płatny jest jak w ust. 2, zaś na pozostały okres skierowania Rektor po zasięgnięciu opinii dziekana wydziału - w przypadku wyjazdu na okres do 3 miesięcy lub opinii rady wydziału - w przypadku wyjazdu na okres powyżej 3 miesięcy może udzielić jej urlopu szkoleniowego płatnego lub bezpłatnego.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa

 


Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku167.75 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 17 kwietnia 2019 roku, 15:27
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz