fbpx Zarządzenie nr 98/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 lipca 2023 roku zmieniające zarządzenie nr 68/R/23 Rektora UG w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański dla edycji... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 98/R/23
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
28 lipca 2023 roku
zmieniające zarządzenie nr 68/R/23 Rektora UG w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański dla edycji rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
piątek, 28 lipca 2023 roku

Na podstawie art. 163 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, ze zm.) oraz § 34 ust. 2 pkt 2 i 20 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W załączniku do zarządzenia nr 68/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański dla edycji rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024 skreśla się odnośnik numer 1 w wierszu dotyczącym Studiów Podyplomowych Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu, co powoduje zmianę numeracji kolejnych odnośników.

 

§ 2.

Ujednolicony tekst załącznika do zarządzenia nr 68/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański dla edycji rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 31 lipca 2023 roku, 13:00
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło