fbpx Zarządzenie nr 44/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie Regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 44/R/23
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
29 marca 2023 roku
w sprawie Regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
środa, 29 marca 2023 roku

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 923), w zw. z art. 144 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz w zw. z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 854) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Nadzór nad postanowieniami Regulaminu, o którym mowa w § 1 sprawuje Kanclerz.

 

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 117/R/17 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie Regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 31 marca 2023 roku, 11:06
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło