fbpx Zarządzenie nr 35/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 35/R/23
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
15 marca 2023 roku
w sprawie Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
środa, 15 marca 2023 roku

§ 1.

Powołuje się na okres do końca kadencji 2020-2024 Komisję do spraw Etyki Badań Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego w składzie:

 1. dr hab. Krystyna Adamska, prof. UG – Przewodnicząca;
 2. dr hab. Anna Kłonkowska, prof. UG – Zastępca Przewodniczącej;
 3. dr hab. Anna Nikodemska-Wołowik, prof. UG – Zastępca Przewodniczącej;
 4. dr hab. Marcin Boryczko, prof. UG – Zastępca Przewodniczącej;
 5. dr hab. Joanna Różycka-Tran, prof. UG – Sekretarz;
 6. prof. dr hab. Mariola Bidzan;
 7. prof. dr hab. Hanna Brycz;
 8. prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska;
 9. dr hab. Ewa Badyda, prof. UG;
 10. dr hab. Tomasz Besta, prof. UG;
 11. dr hab. Łucja Bieleninik, prof. UG;
 12. dr hab. Paweł Jurek, prof. UG;
 13. dr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray, prof. UG;
 14. dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka, prof. UG;
 15. dr hab. Małgorzata Lipowska, prof. UG;
 16. dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. UG;
 17. dr hab. Ryszard Rolbiecki, prof. UG;
 18. dr hab. Christoph.Schwarzweller, prof. UG;
 19. dr hab. Maciej Wojciechowski, prof. UG;
 20. dr hab. Piotr Wróbel, prof. UG;
 21. dr hab. Anna Zawadzka, prof. UG;
 22. dr hab. Anna Blajer-Gołębiewska;
 23. dr Elżbieta Babula;
 24. dr Justyna Michałek-Kwiecień.

 

§ 2.

 1. Regulamin określający tryb pracy i zadania Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Nadzór nad pracą Komisji sprawuje prorektor właściwy ds. nauki.
 3. Obsługę administracyjną Komisji sprawuje Biuro Nauki

 

§ 3.

Traci moc Zarządzenie nr 92/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Regulamin Komisji171.55 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 16 marca 2023 roku, 12:35
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Pauli
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli