fbpx Uchwała nr 1/RUG/23 Rady Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie zapobiegania i zarządzania konfliktem interesów w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 1/RUG/23
Rady Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
20 stycznia 2023 roku
w sprawie zapobiegania i zarządzania konfliktem interesów w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
piątek, 20 stycznia 2023 roku

W czasie dyskusji na temat Strategii Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego jakie odbyły się z inicjatywy Rady UG z przedstawicielami społeczności Uczelni, został zasygnalizowany problem dotyczący potencjalnego konfliktu interesów. Może on mieć miejsce w szczególności w przypadku działalności pracowników stanowiącej konkurencję dla działań podejmowanych przez UG oraz wykorzystywania, w celu osiągania prywatnych korzyści, faktu zatrudnienia na Uniwersytecie  oraz posługiwania się nazwą Uczelni w działalności gospodarczej, społecznej i politycznej w sytuacji, kiedy pracownik Uniwersytetu nie jest jego oficjalnym reprezentantem i nie otrzymał zgody na takie działania od swoich przełożonych.

 

W związku z tym na podstawie § 24 ust. 1 pkt 3 i 13 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Rada Uniwersytetu Gdańskiego rekomenduje opracowanie i wdrożenie Polityki zarządzania konfliktami interesów w Uniwersytecie Gdańskim, co jest konieczne w celu rozwoju aktywności Uczelni na polu społeczno-gospodarczym.

 

§ 2.

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Uniwersytecie Gdańskim powinna zawierać zasady jakimi kierują się pracownicy Uczelni w swojej aktywności gospodarczej, politycznej i społecznej, tak aby nie dochodziło do konfliktów pomiędzy ich bezpośrednim i pośrednim interesem a interesem Uczelni.

 

§ 3.

Projekt Polityki powinien zostać szeroko skonsultowany ze społecznością Uczelni.

 

§ 4.

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Uniwersytecie Gdańskim nie powinna zawierać przepisów szczegółowych, a jedynie mieć formę „zbioru dobrych praktyk” pokazujących możliwe formy aktywności pracowników realizowane w formie synergii pomiędzy ich interesami oraz zabezpieczające interesy Uczelni. Jednocześnie powinna zawierać sposób postępowania władz uczelni w sytuacji, kiedy to pracownik uporczywie łamie zasady opracowane w Polityce. 

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Maciej Duszczyk, prof. UW

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Wersja do druku94.83 KB
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 24 stycznia 2023 roku, 12:43
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Pauli
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli