fbpx Zarządzenie nr 3/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 stycznia 2023 roku zmieniające zarządzenie nr 97/R/21 Rektora UG w sprawie realizacji umowy na kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu klasy ERP w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 3/R/23
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
13 stycznia 2023 roku
zmieniające zarządzenie nr 97/R/21 Rektora UG w sprawie realizacji umowy na kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu klasy ERP w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
piątek, 13 stycznia 2023 roku

Na podstawie § 33 ust. 1, § 34 ust. 1 oraz § 39 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13  czerwca 2019 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 97/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie realizacji umowy na kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu klasy ERP w Uniwersytecie Gdańskim wprowadza się następujące zmiany:
 
1) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2) Kierownika Projektu – mgr Magdalenę Bugaj”;
 
2) w § 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:
„ – wszystkie obszary: mgr Łukasz Bąbiński, mgr Marcin Białek”.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku85.32 KB
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 13 stycznia 2023 roku, 12:56
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło