fbpx Zarządzenie nr 159/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 grudnia 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 93/R/18 Rektora UG w sprawie ustanowienia nagrody naukowej Rektora Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Karola Taylora | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 159/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
22 grudnia 2022 roku
zmieniające zarządzenie nr 93/R/18 Rektora UG w sprawie ustanowienia nagrody naukowej Rektora Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Karola Taylora

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 22 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 oraz § 34 ust. 1 i 4 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Regulamin nagrody Naukowej Rektora Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Karola Taylora ustanowionej zarządzeniem nr 93/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 września 2018 roku (ze zm.) – otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czl. koresp. PAN
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 27 grudnia 2022 roku, 11:39
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło