fbpx Zarządzenie nr 157/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komitetu kryzysowego ds. realizacji umowy na kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu klasy ERP w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 157/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
20 grudnia 2022 roku
w sprawie powołania Komitetu kryzysowego ds. realizacji umowy na kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu klasy ERP w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
wtorek, 20 grudnia 2022 roku

Na podstawie § 33 ust. 1, § 34 ust. 1 i 4 oraz § 39 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13  czerwca 2019 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Powołuje się Komitet kryzysowy ds. realizacji umowy na kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu klasy ERP w Uniwersytecie Gdańskim w składzie:
1) Przewodniczący Komitetu: Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski;
2) dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG – Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej;
3) dr hab. inż. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG – Zastępca Kanclerza ds. Informatyzacji, Komunikacji i Promocji;
4) mgr Marzena Wojtaszko – Kwestor;
5) mgr Marta Chmielewska – Zastępca Kanclerza ds. HR;
6) mgr inż. Magdalena Bugaj – Dyrektor Centrum Informatycznego;
7) mgr Maciej Siwy – Koordynator Biura Radców Prawnych;
8) mgr Sławomir Król – Biuro Prawne;
9) mgr Andrzej Urban – Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Oceny Ryzyka.

 

§ 2.

1. Komitet kryzysowy nadzoruje i podejmuje działania zmierzające do prawidłowej realizacji umowy w zakresie kompleksowej dostawy, wdrożenia i utrzymania systemu klasy ERP w Uniwersytecie Gdańskim.
2. Komitet kryzysowy nadzoruje prawidłowe wykonanie zarządzenia nr 97/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie realizacji umowy na kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu klasy ERP w Uniwersytecie Gdańskim.
3. Komitet kryzysowy niezwłocznie opracuje plan działania wraz z harmonogramem w celu uniknięcia ryzyka niezrealizowania zadania 9 w ramach projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)”.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku78.34 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 22 grudnia 2022 roku, 10:22
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło