fbpx Zarządzenie nr 155/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 15 grudnia 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 78/R/21 Rektora UG w sprawie oświadczeń pracowników Uniwersytetu Gdańskiego o dziedzinach i dyscyplinach przez nich reprezentowanych | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 155/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
15 grudnia 2022 roku
zmieniające zarządzenie nr 78/R/21 Rektora UG w sprawie oświadczeń pracowników Uniwersytetu Gdańskiego o dziedzinach i dyscyplinach przez nich reprezentowanych

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 15 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 2 w zw. z art. 265 i 343 ust. 7-10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz § 34 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, w zw. z § 34 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 78/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie oświadczeń pracowników Uniwersytetu Gdańskiego o dziedzinach i dyscyplinach przez nich reprezentowanych § 4 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:
„2. W Uniwersytecie Gdańskim dyscypliny podstawowe określa załącznik nr 3 do Statutu UG „Wykaz dyscyplin podstawowych na wydziałach Uniwersytetu Gdańskiego”.
3.  Zamiar wskazania w oświadczeniu dyscypliny, która nie została uznana za podstawową w jednostce zatrudniającej, wymaga uzyskania opinii właściwego dziekana (dyrektora jednostki ogólnouniwersyteckiej).”.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku144.68 KB
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 16 grudnia 2022 roku, 12:42
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło