fbpx Zarządzenie nr 12/K/22 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie Zespołu ds. Rozwoju Jednostki Naukowo Badawczej R/V Oceanograf Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 12/K/22
Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
16 listopada 2022 roku
w sprawie Zespołu ds. Rozwoju Jednostki Naukowo Badawczej R/V Oceanograf Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
środa, 16 listopada 2022 roku

Na podstawie § 90 ust. 4 oraz § 147 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 Statutu UG z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. Powołuje się Zespół ds. Rozwoju Jednostki Naukowo Badawczej R/V Oceanograf w składzie:
 
1) Przewodnicząca: dr Aleksandra Brodecka-Goluch – Wydział Oceanografii i Geografii;
2) dr hab. Waldemar Surosz, prof. UG – Wydział Oceanografii i Geografii;
3) dr hab. Mariusz Sapota, prof. UG – Wydział Oceanografii i Geografii;
4) dr Ewa Szymczak – Wydział Oceanografii i Geografii;
5) mgr inż. Łukasz Grzelak –Biuro Armatora z jednostką r/v Oceanograf;
6) dr Sebastian Susmarski –Biuro Analiz i Ekspertyz;
7) dr Jakub Idczak – Wydział Oceanografii i Geografii;
8) Sekretarz: Magdalena Szewczuk-Chrosny – Biuro Armatora z jednostką r/v Oceanograf.
 
2. Przewodnicząca Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu inne osoby, których wiedza lub umiejętności mogą być przydatne do wykonania zadania.
3. Zespół współpracuje z prorektorem właściwym ds. rozwoju.

 

§ 2.

Cele i zadania Zespołu obejmują w szczególności:
 
1) Cele:
a) rozwój potencjału badawczego r/v Oceanograf poprzez racjonalizację wykorzystania statku do celów naukowych i dydaktycznych,
b) rozwój współpracy z instytucjami zewnętrznymi (polskimi i zagranicznymi) w obrębie badań morza,
c) opracowywanie „ Kodeksu dobrych praktyk”;
 
2) Zadania:
a) w zakresie nowych projektów:
- poszukiwanie możliwości współpracy: naukowej i komercyjnej, umożliwiającej rozwój potencjału badawczego Uniwersytetu Gdańskiego – pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania działalności UG,
- realizacja zadań obejmujących wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze,
- promowanie idei morskości Uniwersytetu Gdańskiego (wydarzenia promocyjne i prezentacja możliwości współpracy z instytucjami naukowymi oraz badawczymi,
- udział w opiniowaniu realności i opłacalności wykonania projektów: naukowych, badawczych oraz komercyjnych,
 
b) w zakresie harmonogramów zadań:
- zatwierdzanie oraz opiniowanie głównego rocznego planowanego harmonogramu działalności statku,
- aprobowanie szczegółowych terminów rejsów: naukowych, dydaktycznych, komercyjnych, promocyjnych – w odstępach miesięcznych,
- ustalenie hierarchii ważności rankingu rejsów w przypadku nakładania się terminów (w oparciu o regulamin funkcjonowania jednostki badawczej Oceanograf),
 
c) w zakresie raportów i wniosków SPUB (Specjalne Urządzenie Badawcze): pomoc w przygotowaniu, opiniowanie oraz zatwierdzenie ostatecznego raportu okresowego złożonego z raportów cząstkowych przygotowanych po każdym rejsie przez Kierownika Naukowego Rejsu zgodnie z odrębnym zarządzeniem Kanclerza,
d) opiniowanie kwestii dotyczących zakupu i modernizacji sprzętu badawczego na statku,
e) opiniowanie zagadnień dotyczących sprzętu naukowo–badawczego oraz zasad współpracy podczas wykonywania zadań na jednostce r/v Oceanograf,
 
f) w zakresie promocji:
- przygotowywanie wytycznych dot. uaktualniania stron internetowych – prezentowanie aktualnych badań (umieszczanie krótkich notatek popularno – naukowych, materiałów multimedialnych),
- nadzorowanie prowadzenia kont na portalach społecznościowych: linkedin, Facebook, Instagram, twe eter - statku r/v Oceanograf,
- nadzór nad publikacją online wybranych surowych danych gromadzonych podczas rejsów badawczych (wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze).

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Kanclerz
Uniwersytetu Gdańskiego


mgr Jacek Jętczak

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku86.54 KB
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 22 listopada 2022 roku, 13:11
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło