fbpx Zarządzenie nr 114/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 września 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 131/R/21 Rektora UG w sprawie badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 114/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
30 września 2022 roku
zmieniające zarządzenie nr 131/R/21 Rektora UG w sprawie badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
piątek, 30 września 2022 roku

Na podstawie art. 229 i art. 207 w zw. z art. 211 pkt 5 i art. 212 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z  2022 r. poz. 1510) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w  Kodeksie pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2067 ze zm.), w zw. z § 34 ust. 2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.) — zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 131/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 14 września 2021 r. w sprawie badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, załącznik (Skierowanie na badanie lekarskie) otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

 

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku94.16 KB
Plik skierowanie na badania lekarskie39.57 KB
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 30 września 2022 roku, 12:38
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Teresa Tokarczyk-Łyszczarz
Treść wprowadzona przez: Teresa Tokarczyk-Łyszczarz