fbpx Zarządzenie nr 189/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Polityki przeciwdziałania dyskryminacji studentów i doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 189/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
30 grudnia 2021 roku
w sprawie Polityki przeciwdziałania dyskryminacji studentów i doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 30 grudnia 2021 roku

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz § 4 ust. 3, § 33 ust. 1 oraz § 34 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się „Politykę przeciwdziałania dyskryminacji studentów i doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim” stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów niniejszej Polityki sprawuje prorektor właściwy ds. studentów i doktorantów.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
/-/
prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 11 stycznia 2022 roku, 8:24
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło